Słownik poprawnej polszczyzny dla uczniów szkół polskich na Litwie
Opieka merytoryczna: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego.

Witamy na stronie Słownika poprawnej polszczyzny dla uczniów szkół polskich na Litwie

Pomysł Słownika poprawnej polszczyzny dla uczniów szkół polskich na Litwie zrodził się kilkanaście lat temu i był wynikiem badań nad polszczyzną uczniów szkół polskich na Litwie, które prowadziłam w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Ostatecznie przyjął kształt słownika internetowego, do skorzystania z którego zachęcam osoby zastanawiające się:

Co zakładają na nogi, jeśli chcą pobiegać – krasowki czy adidasy?

Do kogo udają się po pomoc prawną – do adwokata czy do adwokaty?

Co kupują w piekarni – bochenki czy buchenki?

Czy baton nadaje się do posmarowania masłem?

Czy można coś mówić dla kogoś, czy raczej komuś?

Na te i inne pytania daje odpowiedź SPPUSL. Dobór materiału do niego został podyktowany specyficznymi warunkami językowymi, w których kształcą się uczniowie szkół polskich na Litwie. W odróżnieniu od dostępnych słowników poprawnej polszczyzny, w SPPUSL nacisk został położony przede wszystkim na te problemy, które wynikają z wzajemnych wpływów języków: polskiego (w tym w odmianie północnokresowej), litewskiego i rosyjskiego. Słownik pomyślany jest jako słownik dydaktyczny, nie oznacza to jednak ograniczenia kręgu jego odbiorców tylko do uczniów. Przeznaczony jest bowiem również dla tych wszystkich, którzy chcą poprawnie posługiwać się językiem polskim zarówno w sytuacjach oficjalnych, jak i nieoficjalnych.

Przed rozpoczęciem pracy ze słownikiem zachęcam do zapoznania się ze wstępem do niego. W pracy z SPPUSL pomocna będzie również znajomość budowy artykułu hasłowego i zasad korzystania ze słownika. Zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat poprawności językowej z pewnością zainteresują wydawnictwa poprawnościowe, których listę również umieściliśmy na stronie, oraz innych internetowych słowników i poradni językowych.

prof. dr hab. Halina Karaś